7 ciklai (24)

    Žemės sukimosi greitis įgauna vis didesnį pagreitį. Tai vyksta dėl to, kad Žemės energinio lauko vibracijų virpėjimo (judėjimo) dažnis vis greitėja. Tiek greitėja laikas, tiek greitėja veiksmas. Veiksmas to, kas turi realizuotis sielai esant įsikūnijime Žemėje. Vadinasi nėra taip, kad konkreti užduotis gali būti nukeliama vis į kitą įsikūnijimą. O kodėl ji vis... Skaityti toliau →

Reklama

7 ciklai (23)

    Žmogus pats sau turi padėti. Jis turi norėti  išeiti į šviesą. Ne tik norėti, bet ir suformuoti atitinkamus veiksmus. Turi keisti savo minčių eigą, turi valdyti emocijas ir turi savo veiklą suformuoti taip, kad įsilietų į bendrą žmonijos veiklą. Tai yra, turi formuoti kuriančiąją energiją. Tavo veiksmai turi atspindėti nuolatinę darnos būseną. Darnos... Skaityti toliau →

7 ciklai (22)

    Pagal Visatos valdymo centro užduotą impulsą yra numatyta, kad bet kuri žemiausia ir grubiausia išraiška turi tobulėti ir kelti vibracijas - dieviškąją energiją formuoti į naujus teigiamus energijos impulsus. Tame procese yra numatytas tiek vidinis, tiek išorinis energijų vibracijų kilimas. Tas procesas turėtų eiti proporcingai subalansuotai. Vidinis žmogaus augimas turėtų atitikti bendros aplinkos... Skaityti toliau →

7 ciklai (21)

     Grįžkime prie sielos užduočių formavimo centro. Siela gauna užduotį, kuri atitinka Matricos veiklos kryptį. Tai yra, gauna pagrindinę užduotį, kuri skirta visos (šiuo atveju) žmonijos gerovei formuoti. Vadinasi, kiekviena siela turi padaryti kažką, vardan žmonijos gerovės. Nors, jeigu siela sugeba save tinkamai išreikšti, tai kiekvienas jos veiksmas būna skirtas gerovei formuoti. Bet ji... Skaityti toliau →

7 ciklai (20)

     Siela savo sąmonę išdalija į dvi dalis, ji turi tarsi savo dvynę. Viena dalis būna įsikūnijime, kita amžinybėje. Viena dalis visados reinkarnuojasi, įgaudama vis naują individualumą, o kita dalis išlieka subtiliajame pasaulyje ne kaip individualybė, o kaip dalis, kuri apjungia visus įsikūnijimus, visą informaciją, visus gebėjimus ir visą karmą. Subtiliajame pasaulyje egzistuojanti sielos... Skaityti toliau →

7 ciklai (19)

    Žmogaus sąmonė susilieja su sielos sąmone. Žmogui tampa aišku, kad ne jo ego yra svarbiausia struktūra. Atsiranda bendruomeniškumas, atsiranda kitos vertybės. Vėliau sielos sąmonė susilieja su Aukščiausiuoju Aš, su Esybe. Siela išlieka savarankiška, bet susiliedama su esybės sąmone, ji sugeba suvokti visų esybės sielų visus įsikūnijimus. Ji suvokia, kodėl vienas žmogus elgiasi vienaip,... Skaityti toliau →

7 ciklai (18)

      Dievas yra ir Jis yra Sąmonės taškas su savo paskirtimi, su nustatytomis veiklos ribomis, su atsakomybe už visos Visatos vystymosi darną ir Visatos matricos sėkmingą prisiderinimą prie  Visatų matricos. Dievas egzistuoja tam tikrame energiniame lygmenyje. Jis gali kontaktuoti su to paties lygmens gyvybės formomis, gali kontaktuoti su Viešpačiais iš kitų Visatų. Gali... Skaityti toliau →

7 ciklai (17)

      Sugrįžkime prie sielos užduočių formavimo tarnybos. Esybė susiskaido į sielą (sielas) ir sufokusuoja savo energiją į Žemės erdvę (jeigu pasirenkama Žemė). Siela pakliūva į sielos užduočių formavimo tarnybą. Tai tokia labai subtilių energijų vieta, kurioje „dirba“ labai aukšto energinių virpesių dažnio  subtilios sąmoningos kosminės būtybės. Tai kupinos meilės, išminties, gerumo sąmoninga gyvybės... Skaityti toliau →

7 ciklai (16)

Žemiškoji sąmonė ir čakrų sistema išlieka šviesos kūne. Šviesos kūnas – tai indas, kuris į save priima sielą, tolesnei reinkarnacijai. Šviesos kūnas įneša atmintį to, kas jau buvo išgyventa, o siela toliau eina per gyvenimą su savo užduotimi ir paskirtimi. Jeigu per paskutinį įsikūnijimą įvykdė savo užduotis (bent jau pagrindines), ji dalyvauja sielos užduočių tarnybos... Skaityti toliau →

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑